VIEWPOINTS

VIEWPOINTS

Att förändra hjärtkirurgi

Changing the face of cardiac surgery Changing the face of cardiac surgery Changing the face of cardiac surgery

Ett lands sjukvårdsbehov förändras över tiden och när vår befolkning blir äldre blir dess vårdbehov mer komplexa.1

Ingenting visar detta mer än ökningen de senaste åren i antalet hjärtoperationer. Det genomförs nu mer än en miljon hjärtoperationer årligen över hela världen, och det är troligt att denna siffra kommer att fortsätta att öka.2

Cardiopulmonary Bypass (CPB) är en teknik som tillfälligt tar över hjärt- och lungfunktionen under operationen och upprätthåller cirkulationen och syresättningen av patientens blod.

Medan patienter går på Cardiopulmonary Bypass, är de mycket sårbara och i hög grad beroende av det kliniska teamets skicklighet och tekniken som hjälper det teamet. Under en typisk hjärtoperation med Cardiopulmonary Bypass kommer patienter att genomgå ett stort antal tester, såsom hemoglobin, hematokrit, blodgaser och elektrolyter. Från induktion av anestesi till den omedelbara postoperativa perioden kommer patienterna vanligtvis att få sitt blod uttaget och analyserat var 20–30:e minut.2

"Det genomförs nu mer än en miljon hjärtoperationer årligen över hela världen"2

Använda ACT

ACT mäts traditionellt i operationssalen, eftersom det inte finns något motsvarande laboratorietest. De andra blodprover som krävs för att övervaka patienten på ett säkert sätt under hjärtkirurgi analyseras ofta utanför operationssalen, men inom gränserna för den kirurgiska enheten med hjälp av patientnära teknik. Detta innebär att narkosassistenten kan vara borta från operationssalen så mycket som 45 minuter, eller ännu längre i mer komplexa fall.

Om ett centralt sjukhuslaboratorium används istället för patientnära teknik, har historien visat att efter att provet har tagits kommer det kliniska teamet inte att ha tillgång till ett resultat på så länge som 90 minuter.3 Att vänta så länge på ett resultat innebär att beslut fattas baserat på historiska data som kanske inte längre speglar den verkliga kliniska bilden. Detta kan leda till förseningar i lämplig behandling.

Utövningen av testning med patient innebär att man använder blodanalysatorn vid patientens säng. Detta gör att blodprovet, och ännu viktigare, narkosassistenten, kan stanna kvar i operationssalen. Behandlingen av blodprover sker under operationen, vilket innebär att i kristider finns en full personalstyrka tillgänglig på operationssalen. Det säkerställer också ett snabbt svar på förändringar i patientens tillstånd och minskar sannolikheten för att prover som lämnar operationsavdelningen blandas ihop och minskar sannolikheten för att resultaten vidarebefordras till fel patient.

"En enda enhet ger standardisering och förenkling av anslutningsproblem."

Enheter som gör att en bred meny av tester kan analyseras på en enda plattform kan ha en betydande roll i operationssalar för hjärtkirurgi. En enda enhet ger standardisering, såväl som förenkling av anslutningsproblem som användningen av flera enheter skapar, samt ger ett enda fotavtryck för att inte bidra till den redan tekniskt överbelastade operationssalen.

Slutsatser

Hjärtkirurgi blir mer komplex och tekniska framsteg måste hålla jämna steg med dessa krav så att kliniska team är utrustade för att leverera bästa möjliga vårdstandard. Med-patienttestning ger en enkel lösning för intraoperativ blodprovning som gör att personalen kan stanna kvar i operationssalen och ge vård på ett säkrare och mer snabbare sätt.

Referenser

  1. Afilalo J et al. Addition of fraility and disability to cardiac surgery risk scores identifies elderly patients at high risk of mortality or major morbidity. Circ Cardiovac Qual Outcomes 2012, 5(2):222-228
  2. Falter F. Benefits of handheld diagnostics in the CVOR. Hospital Healthcare Europe, 2015
  3. National Institute for Health and Care Excellence. Detecting, managing and monitoring haemostasis: viscoelastometric point of care testing. August 2014. www.nice.org.uk/guidance/dg13

Välj ett ämne

Relaterade artiklar

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.