Sammanfattning

Banner image
Banner image
Banner image

 

Sammanfattning

Banner image
Banner image
Banner image

De tysta njurarna: snabb analys av albuminuri för att bekämpa njursjukdom

The International Diabetes Federation projects a global diabetes incidence of ~643 million by 20301. Diabetic kidney disease (DKD) occurs in up to 40% of patients with diabetes2. The International Diabetes Federation projects a global diabetes incidence of ~643 million by 20301. Diabetic kidney disease (DKD) occurs in up to 40% of patients with diabetes2. The International Diabetes Federation projects a global diabetes incidence of ~643 million by 20301. Diabetic kidney disease (DKD) occurs in up to 40% of patients with diabetes2.

Internationella diabetesfederationen räknar med en global diabetesincidens på ~643 miljoner år 20301. Diabetisk njursjukdom (DKD) förekommer hos upp till 40 % av patienter med diabetes2.

Trots att albumin/kreatininkvoten (ACR) är känd för att vara den tidigaste markören för njursjukdom3, är frekvensen av ACR-analyser fortfarande låg.4–6 Den här artikeln granskar hur patientnära analyser med kvantitativ ACR förbättrar DKD-diagnostisering och är avgörande för bättre övergripande behandling av patienter.1 Detta har revolutionerat läkekonsten och räddat miljontals liv1.

Internationella diabetesfederationen räknar med en global diabetesincidens på ~643 miljoner år 20301. Diabetisk njursjukdom (DKD) förekommer hos upp till 40 % av patienter med diabetes2

Trots att albumin/kreatininkvoten (ACR) är känd för att vara den tidigaste markören för njursjukdom3, är frekvensen av ACR-analyser fortfarande låg.4-6 Den här artikeln granskar hur patientnära analyser med kvantitativ ACR förbättrar DKD-diagnostisering och är avgörande för bättre övergripande behandling av patienter.1 Detta har revolutionerat läkekonsten och räddat miljontals liv1.

Den globala ökningen av njursjukdom

Mellan 8 och 16 % av den vuxna befolkningen har någon form av njurskada och varje år dör miljontals i förtid av komplikationer relaterade till kronisk njursjukdom (CKD).7 Över tid är förvärrad DKD förknippad med ökad risk för kardiovaskulära-, cerebrovaskulära och njurskador samt dödlighet.7

I utvecklade länder är njursjukdom i slutstadiet (ESRD) en stor kostnad för patienterna, deras familjer och skattebetalarna.8 Patienter med ESRD behöver dialys eller njurtransplantation, vilket är mycket kostsamt och tar upp en stor del av sjukvårdsbudgeten. 8

Hos personer med diabetes är kardiovaskulära komplikationer och njurkomplikationer den främsta dödsorsaken, men majoriteten av dessa patienter är omedvetna om att de har diabeteskomplikationer.3

Njursjukdom beskrivs ofta som en "tyst" sjukdom, eftersom 90 % av funktionen kan gå förlorad innan symtom upplevs.8 Nyligen genomförda studier har visat att en av tio vuxna kunde vara drabbade, men att bara en tredjedel av dessa hade en diagnos.9 Samma studie visade att dödligheten var betydande i denna population och att den främsta orsaken till sjukhusbesök och kostnader var kronisk njursjukdom, följt av hjärtsvikt.9 Detta trots det faktum att tidig upptäckt och hantering av njursjukdom kan bromsa utvecklingen av sjukdomen eller till och med förhindra den helt.8

Tidig upptäckt av kardiovaskulära- och njurkomplikationer är nyckeln till att initiera behandling och för att bromsa utvecklingen av sjukdomen.8

ACR är den tidigaste markören

ACR-nivåer är förknippade med risk för hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomsprogression och dödlighet.10 KDIGO rekommenderar en omfattande uppdelning av CKD i olika stadier, där albuminuri inkluderas i alla stadier av uppskattad glomerulär filtrationshastighet (eGFR).11,12 Hos patienter med typ 2-diabetes hjälper DKD-diagnosen läkare att justera hypoglykemiska läkemedel, såsom glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptoragonister och natrium-glukos-cotransportör-2 (SGL-2) -hämmare, genom att undvika kontraindikerade läkemedel och använda andra med försiktighet för att undvika potentiellt allvarliga komplikationer, såsom hypoglykemi.11,12

ACR är också känt för att vara den tidigaste markören för njursjukdom.3 I en nyligen genomförd studie fann man att patientnära rutinmässig analys av ACR hos diabetespatienter identifierade 8,6 % med DKD och 9,9 % med misstänkt DKD.13 I gruppen med patienter med DKD justerades sedan medicineringen hos 46 % av patienterna baserat på ACR-värdena.13

ACR kan också visa sig vara ett användbart screeningverktyg för CKD och mikrovaskulära komplikationer.4,5 Trots allt detta är ACR-mätningsfrekvensen fortfarande låg i många länder runt om i världen.4–6

Snabba patientnära analyser för förbättrade patientresultat

ACR-mätning kan uppnås med både laboratorietester och patientnära analyser (PNA).13,14 PNA i primärvården gör att patienter och deras vårdgivare kan fatta behandlingsbeslut under ett patientbesök. Resultaten är tillgängliga inom några minuter och kan diskuteras med patienten omedelbart.13–16

PNA har potential att förbättra arbetsflödet på mottagningen, vilket leder till operativa och ekonomiska fördelar.18–20 För patienter är detta fördelaktigare och har visat sig öka förståelsen, motivationen och patientnöjdheten.15–17

I låg- och medelinkomstländer och i resursbegränsade eller avlägsna miljöer kan PNA erbjuda ytterligare fördelar jämfört med laboratorietester.20–22 Nu finns flera typer av patientnära utrustning som kombinerar ACR-mätning med andra användbara parametrar (HbA1c, lipidprofiler etc.) och dessa har visat sig ha en kvantitativ noggrannhet som motsvarar laboratorietester.21,22

Utbildning om ACR-snabbanalyser är avgörande

I en nyligen publicerad webbsändning med titeln ”Chronic disease management in the post-COVID era: the value of point-of-care testing for cardiovascular risk and kidney disease management in diabetes and non-diabetes patients’ ges expertinsikter om värdet av PNA från internationellt erkända experter från Tyskland, Norge, Kina och Colombia.

Talarna diskuterar hur tidig upptäckt av kardiovaskulära- och njurkomplikationer är nyckeln till att initiera behandling och bromsa utvecklingen av njursjukdom.

Kommande webinarier har fokus på snabba ACR-analyser

Patientnära ACR-analyser kommer också att vara huvudtemat i en kommande webbsänd miniserie på utbildningsplattformen mypocacademy.com.

Internationella talare kommer att diskutera vilken roll som snabb diagnostik spelar vid förebyggande av sjukdomar och förklarar hur patientnära ACR-analyser gör det möjligt för vårdgivare att upptäcka och initiera behandling av njursjukdom på bara några minuter.

Registrera dig för myPOCacademy här (eller via QR-koden nedan) och få aviseringar när anmälan till dessa evenemang öppnar.

MYPOC ACADEMY Speakers MYPOC ACADEMY Speakers MYPOC ACADEMY Speakers

Presentation av mypocacademy-plattformen

Abbotts utbildningsplattform myPOCacademy är en expertresurs för hälso- och sjukvårdspersonal som tillhandahåller en rad professionellt ackrediterade utbildningar om PNA. Genom att arbeta med en expertfakultet, täcker innehållet flera olika kliniska discipliner, såsom respiratorisk hälsa, njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom, infektionssjukdomar och diabetes.

 

Du kan lära dig mer om plattformen genom att titta på introduktionsvideon eller genom att registrera dig på www.myPOCacademy.com. Du får tillgång till innehållet genom att registrera dig gratis.

Referenser

 1. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 10th Edition. 2021; available at: https://www.diabetesatlas.org/en/resources/ 
 2. American Diabetes Association. Standards of medical care in Diabetes 2021. Available at: https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2020/12/09/44.Supplement_1.DC1/DC_44_S1_final_copyright_stamped.pdf 
 3. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas 8th Edition. 2017; available at: https://diabetesatlas.org/upload/resources/previous/files/8/IDF_DA_8e-EN-final.pdf 
 4. Bakke, et al. Type 2 diabetes in general practice in Norway 2005–2014: moderate improvements in risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diab Res Care. 2017;5:e000459
 5. Gasparini, et al. Prevalence and recognition of chronic kidney disease in Stockholm healthcare. Nephrol Dial Transplant. 2016;31(12):2086-2094
 6. Shin, et al. Albuminuria Testing in Hypertension and Diabetes: An Individual-Participant Data Meta-Analysis in a Global Consortium. Hypertension. 2021;78(4):1042-1052
 7. Norris, et al. Albuminuria, serum creatinine, and estimated glomerular filtration rate as predictors of cardio-renal outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus and kidney disease: a systematic literature review. BMC Nephrol. 2018;19:36 
 8. International Society of Nephrology and the International Federation of Kidney Foundations. World Kidney Day. Chronic kidney disease. Available at: https://www.worldkidneyday.org/facts/chronic-kidney-disease/ 
 9. Sundstrom, et al. Prevalence, outcomes, and cost of chronic kidney disease in a contemporary population of 2¢4 million patients from 11 countries: The CaReMe CKD study. 2022;20:100438
 10. Brugnara, et al. Clinical characteristics, complications and management of patients with type 2 diabetes with and without diabetic kidney disease (DKD): A comparison of data from a clinical database. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed). 2018;65(1):30-38
 11. KDIGO. Kidney Disease Improving Global Outcomes 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2020;98(4S):S1-S115
 12. KDIGO. 2021 Clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease. Kidney Int. 2021;99(3S):S1-S8
 13. Schultes, et al. Impact of albumin-to-creatinine ratio point-of-care testing on the diagnosis and management of diabetic kidney disease. J Diabetes Sci Technol. 2021. Epub ahead of print.
 14. Nah, et al. Comparison of Urine Albumin-to-Creatinine Ratio (ACR) Between ACR Strip Test and Quantitative Test in Prediabetes and Diabetes. Ann Lab Med. 2017;37(1):28-33
 15. Ivaska, et al. Accuracy and feasibility of point-of-care white blood cell count and C-reactive protein measurements at the pediatric emergency department. PLoS One. 2015;10(6):e0129920
 16. Plüddemann, et al. Point-of-care testing for the analysis of lipid panels: primary care diagnostic technology update. Br J Gen Pract. 2012;62(596):e224-6
 17. Crocker, et al. Implementation of point-of-care testing in an ambulatory practice of an academic medical center. Am J Clin Pathol. 2014;142(5):640-6
 18. Patzer, et al. Implementation of HbA1c Point of Care Testing in 3 German Medical Practices: Impact on Workflow and Physician, Staff, and Patient Satisfaction. J Diabetes Sci Technol. 2018;12(3):687-694
 19. Lewandrowski, et al. Implementation of point-of-care testing in a general internal medicine practice: A confirmation study. Clin Chim Acta. 2017;473:71-74
 20. Currin, et al. Diagnostic accuracy of semiquantitative point of care urine albumin to creatinine ratio and urine dipstick analysis in a primary care resource limited setting in South Africa. BMC Nephrol. 2021;22(1):103
 21. Jain, et al. Evaluation of the point of care Afinion AS100 analyser in a community setting. Ann Clin Biochem. 2017;54(3):331-341
 22. Lenters-Westra, et al. Analysis: Investigating the quality of POCT devices for HbA1c, what are our next steps? J Diabetes Sci Technol. 2019;13(6):1154-1157 

© 2022 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners. Any photos displayed are for illustrative purposes only. COL-16532-01 09/22

Välj ett ämne

Relaterade artiklar

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.