HIV-diagnostisk vård

Vår HIV-diagnostiska lösningar möjliggör livräddande beslut som har omfattande betydelse för människor, myndigheter och samhället i stort. Genom att förlägga vårdinsatserna där de bäst behövs får utsatta grupper en aldrig tidigare skådad tillgång till behandling – medan sjukvårdspersonal har vad de behöver för att diagnostisera, behandla och förhindra spridning av HIV-smitta.

Patientnära testning öppnar dörren till effektiv vård för miljontals patienter över hela världen.

UNAIDS satt som mål att sätta stopp för AIDS-epidemin senast 2030.1 Dessa ambitiösa mål kräver snabb expansion av diagnos, behandling, och virussuppression, särskilt bland utsatta befolkningsgrupper. Med branschledande produkter inom hela vårdledet har Abbott en unik möjlighet att samarbeta med dig för att se till att dessa mål uppnås.

Resultaten talar för sig själva. Sedan 2010 har förbättrad tillgång till testning och behandling lett till en minskning med 26 % i aidsrelaterad dödlighet över hela världen.2

Abbott is the only company with point-of-care diagnostic solutions that addresses nearly every key population along the entire HIV cascade of care. Abbott is the only company with point-of-care diagnostic solutions that addresses nearly every key population along the entire HIV cascade of care. Abbott is the only company with point-of-care diagnostic solutions that addresses nearly every key population along the entire HIV cascade of care.

Abbott är världens ledande tillverkare av snabbtester för HIV.3

module-1
module-1
module-1

Utforska våra patientnära HIV-lösningar

Se till att du lägger dig i framkanten för HIV-prevention och -diagnos med hjälp av dessa Abbott-produkter.

Vi är världsledande inom snabb, patientnära HIV-testning.3 I dagsläget , använder sjukvårdspersonal i mer än 120 länder Abbotts HIV-tester för att identifiera smittfall tidigare för att förhindra smittspridning och på så sätt få AIDS-epidemins kurva att plana ut och börja falla.

HIV-komorbiditeter

Våra branschledande lösningar hjälper dig att screena för HIV-relaterad tuberkulos på några få minuter. 

Studier visar att HIV-positiva människor löper högre risk att drabbas av en rad andra sjukdomar utöver AIDS.4 Tuberkulos (TBC) är notoriskt svårt att diagnostisera hos HIV-smittade patienter vid exempelvis mikroskopanalys av slemutstryk eller lungröntgen eftersom de har låg känslighet och specificitet för denna patientgrupp. TB LAM Ag-testet underlättar diagnos aktiv tuberkulos hos HIV-positiva patienter. Du får resultat på några minuter och testet har störst känslighet för de sjukaste patienterna.5

Utöka din kunskap

Referenser

  1. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2014. 90-90-90 An ambitious treatment target to help end the AIDS epidemic. Accessed: July 5, 2016. http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90-90-90_en_0.pdf
  2. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. UNAIDS Global AIDS Update. 2016.
  3. HIV – Global Fund HIV and Malaria Manufacturers Engagement, Sept. 2015, Slide 43 on “Trends in HIV RDT market.”
  4. Hsue P et al (Song X presenting). A longitudinal analysis of comorbidities among human immunodeficiency virus (HIV) patients and matched non-HIV controls in the USA. IDWeek, New Orleans, abstract 950, 2016.
  5. Lawn SD, Kerkhoff AD, Vogt M, Wood R. Diagnostic accuracy of a low-cost, urine antigen, point-of-care screening assay for HIV-associated pulmonary tuberculosis before antiretroviral therapy: a descriptive study. Lancet Infect Dis. 2012 Mar;12(3):201-9.