Global Point of Care

Kunskap och insikter

Patientnära analyser kan förändra vården och skapa bättre vårdresultat globalt. Läs övertygande berättelser, fallstudier, artiklar från thought-leaders med mera för att få veta mer om hur patientnära analyser hjälper vårdgivare. Du kan också få mer information om det här snabbt växande området via vårt nyhetsbrev.

Utvalt innehåll
Synpunkter

Utrotning av malaria i Indien

Trots den stora minskningen av antalet malariafall under de senaste 15 åren står Indien fortfarande för 58 procent av malariafallen i Sydostasien. För att svara mot det här folkhälsoproblemet har den indiska regeringen beslutat att stödja målet att utrota sjukdomen till år 2030.

Utrotning av malaria i Indien

Berättelser om patientnärhet

Fatta bättre och snabbare beslut där och då.

Läs berättelser ur verkliga livet om hur patientnära analyser öppnar nya dörrar för vården och förbättrar medicinska resultat runt om i världen.

Fatta bättre och snabbare beslut där och då.