Global Point of Care

Afinion HbA1c

Helt enkelt mer effektiv.

Omgående patientnära HbA1c-resultat för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ HbA1c-analys är ett test för kvantitativ bestämning av glykerat hemoglobin (HbA1c) i humant helblod, som används för att monitorera metabolisk kontroll för patienter med diabetes. Den ger direkt de testresultat som behövs för förbättrad diabeteskontroll, bättre patientresultat och ökad klinisk effektivitet.