Global Point of Care

Afinion HbA1c

Helt enkelt mer effektiv.

Omgående patientnära HbA1c-resultat för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ HbA1c-analys är ett test för kvantitativ bestämning av glykerat hemoglobin (HbA1c) i humant helblod, som används för att monitorera metabolisk kontroll för patienter med diabetes. Den ger direkt de testresultat som behövs för förbättrad diabeteskontroll, bättre patientresultat och ökad klinisk effektivitet.

  

False
accessibility

  

JaNej
accessibility

  

JaNej