Global Point of Care

i-STAT CG4+ kassett (vit)

Snabba resultat av laboratoriekvalitet när varje minut räknas

Med i-STAT CG4+ kan läkare snabbt och korrekt identifiera underliggande sjukdomstillstånd och avgöra vilka patienter som har högre risk för dödlighet.