Global Point of Care

Testa för influensa under COVID-19-epidemin

Allvaret i den kommande COVID-19- och influensasäsongen är oförutsägbart

När åtgärderna för social distansering minskar kan influensaöverföringen öka.1 Samtidigt tror experter att COVID-19 kommer att fortsätta att cirkulera endemiskt. Som ett resultat kommer både COVID-19 och influensa sannolikt att cirkulera samtidigt. Snabba tester är fortfarande viktiga för att hantera oförutsägbarheten vid luftvägssjukdomar.2

Registrera dig för Abbotts webbinarserie "den föränderliga rollen av snabba tester för COVID-19"

Webinar

Har du verktygen du behöver för att skilja mellan COVID-19 och influensa?

COVID-19 och influensa delar symptom

COVID-19 och influensa delar vanliga symptom som bland annat feber, hosta och andnöd, vilket gör det svårt att skilja på dem genom enbart symptom.3

Mer än någonsin behövs diagnostik för att på lämpligt sätt identifiera, behandla och kontrollera spridningen

Tidig forskning visar att samtidig infektion mellan COVID-19 och influensa är möjlig, och kan leda till sämre patientutfall, vilket innebär att övervakning av båda sjukdomarna är särskilt viktig under den kommande influensasäsongen.

  • Experimentell saminfektion fann att pre-infektion av Influensa A-virus avsevärt främjade smittsamheten hos SARS-CoV-2. (2021)4
  • I en granskning av litteratur drogs slutsatsen att saminfektion förekommer, patofysiologin är komplex och att saminfektion leder till större lungskador. (juni 2021)5
  • En encenterstudie fann att patienter som är saminfekterade med SARS-CoV-2 och Influensa B-virus har en högre risk för sämre utfall (november 2021)6
Vitbok: SARS-CoV-2 saminfektion – influensa och andra patogener

WHO-riktlinjer stöder testning för både influensa och SARS-CoV-27

 

"Adekvata tester för att säkerställa effektiv upptäckt och övervakning av influensa och SARS-CoV-2 är avgörande för lämpliga åtgärder."
- WHO om virusdifferentiering

"De två infektionerna har ofta liknande kliniska symptom […]. Det är därför nödvändigt att skilja mellan de två virusen och associerade sjukdomar."
- WHO om att testa högriskpatienter

"Patienter med svår eller komplicerad sjukdom eller de med riskfaktorer bör testas med en snabb molekylär analys där resultaten kan göras tillgängliga inom 24 timmar."

Snabbtester stöder snabb och korrekt diagnos av både COVID-19 och influensa för att skydda samhällen

Behåll vaksamheten

ÖVERVAKA

Spåra samhällsspridning under en oförutsägbar säsong

Behåll vaksamheten

KONTROLLERA

Implementera praxis för infektionskontrollpraxis så snart som möjligt

Behåll vaksamheten

BEHANDLA

Förskriv antiviral influensa- eller COVID-19-behandling efter behov

Lösningar för respiratorisk diagnostik

Abbott har snabba patientnära lösningar för att stödja dina behov av COVID-19- och influensatest

  1. Ahmed et al, Effectiveness of workplace social distancing measures in reducing influenza transmission: a systematic review. BMC Public Health. 2018;18:518. doi: https://doi.org/10.1186/s12889-018-5446-1
  2. Phillips N.. The coronavirus is here to stay —here’s what that means. Nature. 2021; 590: 382-384. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00396-2.
  3. US Centers for Disease Control and Prevention website. “Similarities and Differences between Flu and COVID-19.” Page reviewed June 7, 2021. Link
  4. Bai, L., Zhao, Y., Dong, J. et al. Coinfection with influenza A virus enhances SARS-CoV-2 infectivity. Cell Res 31, 395–403 (2021). (Link).
  5. Covin, S, Rutherford G. Coinfection, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and Influenza: An Evolving Puzzle. Clinical Infectious Diseases. 15 June 2021; 72(12), e993–e994. (Link)
  6. Yue H, Zhang M, Xing L, et al. The epidemiology and clinical characteristics of co‐infection of SARS‐CoV‐2 and influenza viruses in patients during COVID‐19 outbreak. J Med Virol. 2020 Nov; 92(11):2870-2873. (Link- abstract)  (Link-Full paper-requires login)
  7. WHO Policy Brief “Readiness for Influenza during the COVID-19 pandemic.”  World Health Organization. 6 November 2020. (Link)