Global Point of Care

HIV-diagnostisk vård

Vår HIV-diagnostiska lösningar möjliggör livräddande beslut som har omfattande betydelse för människor, myndigheter och samhället i stort. Genom att förlägga vårdinsatserna där de bäst behövs får utsatta grupper en aldrig tidigare skådad tillgång till behandling – medan sjukvårdspersonal har vad de behöver för att diagnostisera, behandla och förhindra spridning av HIV-smitta. 

Patientnära testning öppnar dörren till effektiv vård för miljontals patienter över hela världen. 

UNAIDS satt som mål att sätta stopp för AIDS-epidemin senast 2030.1 Dessa ambitiösa mål kräver snabb expansion av diagnos, behandling, och virussuppression, särskilt bland utsatta befolkningsgrupper. Med branschledande produkter inom hela vårdledet har Abbott en unik möjlighet att samarbeta med dig för att se till att dessa mål uppnås.

Resultaten talar för sig själva. Sedan 2010 har förbättrad tillgång till testning och behandling lett till en minskning med 26 % i aidsrelaterad dödlighet över hela världen.2

Abbott is the only company with point-of-care diagnostic solutions that addresses nearly every key population along the entire HIV cascade of care.

Abbott är världens ledande tillverkare av snabbtester för HIV.3

Utforska våra patientnära HIV-lösningar

Se till att du lägger dig i framkanten för HIV-prevention och -diagnos med hjälp av dessa Abbott-produkter. 

Vi är världsledande inom snabb, patientnära HIV-testning.3 I dagsläget , använder sjukvårdspersonal i mer än 120 länder Abbotts HIV-tester för att identifiera smittfall tidigare för att förhindra smittspridning och på så sätt få AIDS-epidemins kurva att plana ut och börja falla.