Global Point of Care

Cholestech LDX™ systemets bibliotek med produktdemonstrationer

Cholestech LDX™ systemet är ett effektivt och ekonomiskt system för patientnära testning för att mäta kolesterol och relaterade lipider och blodsocker. Det fungerar som ett diagnostiskt verktyg som ger information för riskbedömning och behandlingsuppföljning vid hjärtsjukdomar och diabetes.