Patientnära act-testning på op vid kardiovaskulära ingrepp

Fördelarna med att införa i-STAT System på CVOP på Augsburg-sjukhuset i Tyskland.

Snabba och exakta mätningar av aktiverad koagulationstid (ACT) är väsentliga vid hjärt-lung-bypass (CPB) för att övervaka graden av heparininducerad antikoagulation. Felaktig ACT gör att patienterna utsätts för risk för trombos och blödning och kretsen utanför kroppen riskerar att skadas.

Denna vitbok beskriver motiveringen bakom införandet av i-STAT System vid Augsburg-sjukhuset där mekanisk ACT-testning hade använts i många år. Data insamlad på plats beskrivs med en jämförelse av precisionen hos i-STAT System med precisionen hos den traditionella, mekaniskt baserade ACT-testanordningen.

Surgical Care Surgical Care Surgical Care

Orsak till införande av i-STAT

MÅL:

Förbättrad effektivitet

FÖRBÄTTRING

Precisionen hos i-STAT gav läkarna förtroende för resultaten. Upprepad testning på en jämförelseanordning lade till 17 extra minuter i 7 % av proverna.

MÅL:

Minskad arbetsbelastning för kvalitetskontroll

FÖRBÄTTRING

 • Inget testavbrott för kvalitetskontrolltestning
 • i-STAT Systems kvalitetskontroll kan enkelt anpassas för kompatibilitet med RiliBAK-systemet
 • Kvalitetskontrollresultat skickas direkt till IT-systemet för en papperslös dokumentation och verifiering

MÅL:

IT-uppkoppling

EFTERLEVNAD

Full integrering i Augsburg-sjukhusets IT-system

MÅL:

Förbättrad effektivitet

FÖRBÄTTRING

Precisionen hos i-STAT gav läkarna förtroende för resultaten. Upprepad testning på en jämförelseanordning lade till 17 extra minuter i 7 % av proverna.

MÅL:

Minskad arbetsbelastning för kvalitetskontroll

FÖRBÄTTRING

 • Inget testavbrott för kvalitetskontrolltestning
 • i-STAT Systems kvalitetskontroll kan enkelt anpassas för kompatibilitet med RiliBAK-systemet
 • Kvalitetskontrollresultat skickas direkt till IT-systemet för en papperslös dokumentation och verifiering

MÅL:

IT-uppkoppling

EFTERLEVNAD

Full integrering i Augsburg-sjukhusets IT-system

RESULTAT AV DATAJÄMFÖRELSE

 • Av de dubblettprover som testades inom behandlingsområdet (< 450 s) HADE 15 % (8) EN DUBBLETTDIFFERENS PÅ > 50 s MED KOMPARATORN, JÄMFÖRT MED 3 % (1) AV i-STAT-DUBBLETTER
 • I 7 % Av dubbletterna på komparatoranordningen föll en av dubblettmätningarna utanför intervallet (> 1000 s) Medan den andra var inom intervallet. Detta inträffade inte på i-STAT SYSTEM
 • Den genomsnittliga skillnaden mellan i-STAT-DUBBLETTERNA VAR 26,3 SEKUNDER, 30 % Bättre än den genomsnittliga skillnaden på 37,4 SEKUNDER FÖR KOMPARATORANORDNINGEN

Se den fullständiga fallstudien

bg-image
bg-image

RESULTAT AV DATAJÄMFÖRELSE

 • Av De Dubblettprover Som Testades Inom Behandlingsområdet (< 450 s) HADE 15 % (8) EN DUBBLETTDIFFERENS PÅ > 50 s MED KOMPARATORN, JÄMFÖRT MED 3 % (1) AV i-STAT-DUBBLETTER
 • I 7 % Av Dubbletterna På Komparatoranordningen Föll En Av Dubblettmätningarna Utanför Intervallet (> 1000 s) Medan Den Andra Var Inom Intervallet. Detta Inträffade Inte På i-STAT SYSTEM
 • Den Genomsnittliga Skillnaden Mellan i-STAT-DUBBLETTERNA VAR 26,3 SEKUNDER, 30 % Bättre Än Den Genomsnittliga Skillnaden På 37,4 SEKUNDER FÖR KOMPARATORANORDNINGEN
  Av Dubbletterna På Komparatoranordningen Föll En Av Dubblettmätningarna Utanför Intervallet

Se Den Fullständiga Fallstudien

bg-image
bg-image

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.