Sammanfattning

Banner image
Banner image
Banner image

Hur vi får antibiotika att fortsätta fungera i en tid av resistens

Fighting Forward Fighting Forward Fighting Forward

Introduktionen av antibiotika i klinisk vård var en av de viktigaste insatserna för att kontrollera infektionssjukdomar1. Det har revolutionerat läkekonsten och räddat miljontals liv.1 It has revolutionised medicine and saved millions of lives1

Trots denna revolutionerande effekt har ökningen av antibiotikaresistens blivit ett allvarligt hot mot den behandlande effekten hos tillgängliga antibiotika och ordinerade kurer. Det är ett mångfacetterat problem som inbegriper medicinska, sociala och ekonomiska områden2.

Antimikrobiell resistens (AMR) är nu en ledande dödsorsak runt om i världen, med störst effekt i områden med små resurser3. Det uppskattades att 4,95 miljoner dödsfall var associerade med bakteriell AMR under 2019, inklusive 1,27 miljoner dödsfall som kan tillskrivas bakteriell AMR3.

I primärvårdsmiljöer är luftvägsinfektioner (RTI) en av de vanligaste orsakerna till olämplig förskrivning av antibiotika, vilket är en viktig pådrivande faktor för antibiotikaresistens4. Flera studier har visat effektiviteten av patientnära analyser (PNA) av c-reaktivt protein (CRP) hos patienter med RTI4–8. Dessa studier visar tillsammans att användningen av patientnära CRP-analyser vid misstänkt RTI minskar förskrivningen av antibiotika och kan hjälpa till att bekämpa antibiotikaresistens4–8.

I den här artikeln ger vi en översikt över användningen av patientnära CRP-analyser för att bekämpa överförskrivningen av antibiotika – ett viktigt och aktuellt ämne inom hälso- och sjukvården som diskuteras i vår senaste interaktiva webbsändning, som finns tillgänglig gratis nedan.

Denna webbsändning innehåller presentationer från patientförespråkare Vanessa Carter (Sydafrika och Storbritannien), och expertinsikter från professor Ivan Gentile (Italien), dr Carl Llor (Spanien), dr Verena Gantner (Schweiz) och professor Rogier Hopstaken (Nederländerna)..

Användningen av patientnära CRP-analyser för att bekämpa överförskrivning av antibiotika

Antimikrobiell resistens är ett av de största hoten mot global hälsa och påskyndas främst av överanvändning och missbruk av antibiotika9,10. Undersökningar utförda av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och data som godkänts av Europeiska övervakningssystemet för antibiotikaförbrukning (ESAC-NET) 2015 rapporterade att antibiotikaförbrukningen hos människor i Italien är bland den högsta av alla EU/EES-medlemsstater. Italien förbrukar 28 definierade dagliga doser (DDD) per 1 000 invånare och dag av antibiotika för systemisk användning i samhället, jämfört med ett genomsnitt på 21 DDD per 1 000 invånare och dag för EU/EES-medlemsstaterna11. Studier har också rapporterat att en tredjedel av dödsfallen på grund av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier i EU och EES förekom i Italien, vilket bekräftar att AMR utgör ett stort hot mot folkhälsan för landet12.

Förskrivning av antibiotika på både samhälls- och sjukhusnivå kräver bättre hantering. Patientnära CRP-analyser har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera överförskrivning av antibiotika4–8. Flera studier som utvärderar effekten och användbarheten av patientnära CRP-analyser har visat att det minskade antibiotikaförskrivningen till patienter4–8 och att minskningen av antibiotikaförskrivningen inte påverkade kliniska åtgärder såsom återhämtningshastighet eller patientsäkerhet6,13,14.

Patientmedvetenhet och bättre kommunikation för att bekämpa överförskrivning

Dålig patientmedvetenhet om AMR spelar en betydande roll vid missbruk av antibiotika. Studier har visat att kommunikationsförmåga är avgörande för att framgångsrikt implementera patientnära CRP-analyser för att minska antibiotikaförskrivningen15,16. Data från Eurobarometer 2018 rapporterade att en stor andel av patienterna tar antibiotika för virusinfektioner17. Rapporten bekräftade också att 48 % av européerna trodde att antibiotika fungerar mot influensa och vanlig förkylning17. Förutom dålig patientmedvetenhet bidrar kliniska utmaningar såsom tidsbegränsningar för konsultation, förskrivares oro i samband med rättstvister om felbehandling och dålig kommunikation till överförskrivningen av antibiotika och därmed AMR18,19. Bevis visar att allmänläkare som har utbildats i förbättrad kommunikationsförmåga skriver ut mindre antibiotika än de som inte har utbildats15,16. Utbildning och förbättrad kommunikation kan förändra mottagningens beteende och minska antalet antibiotikaförskrivningar15,16. Den största minskningen av antibiotikaförskrivning kan också uppnås genom att kombinera utbildning och förbättrad kommunikation med patientnära CRP-analyser15,16.

I vår webbsändning delar Vanessa Carter med sig av sin erfarenhet av hur hon drabbades av meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA). Vanessa betonade vikten av kommunikation mellan multidisciplinära medicinska team. Hon framhåller att hon kunde delta mer aktivt i sin återhämtning genom att lära sig om infektionsförebyggande kontroll och antibiotikaresistens. Hon drog slutsatsen att förbättrad kommunikation mellan läkare och patient om deras roll i att undvika eller hantera antibiotikaresistens, diagnostiska analyser och kommunikation mellan vårdgivare är avgörande vid så kallat antimicrobial stewardship.

Patientnära analyser av C-reaktivt protein vid diagnos av lunginflammation

Många patienter besöker primärvården när de upplever en akut hosta. Men antibiotikarecept är dock oftast nödvändigt för patienter med lunginflammation20. Utmaningen de flesta allmänläkare står inför är att majoriteten av patienterna med lunginflammation befinner sig i den tidiga sjukdomsfasen och uppvisar mer diskreta symtom. Detta gör det svårt att korrekt diagnostisera lunginflammation20. Till skillnad från prokalcitonin har CRP-tester under konsultation visat sig ge ett mervärde vid diagnostisering av lunginflammation, eftersom patienter med lunginflammation vanligtvis uppvisar höga nivåer av CRP20. De presterar bättre för att förutsäga diagnosen lunginflammation än individuella eller kombinerade kliniska symtom och tecken på nedre luftvägsinfektion20.

Tillhandahåller värdefullt innehåll om patientnära analyser

Inom CRP-området för snabbdiagnostik är utbildning och övning avgörande för att säkerställa implementering av effektiva PNA-system. Vår senaste webbsändning visades på myPOCacademy-plattformen, en utbildningsresurs för sjukvårdspersonal, som ger snabbt, lättsmält och professionellt ackrediterat lärande i lagom stora avsnitt. Genom att arbeta med en extern expertfakultet täcker innehållet flera olika kliniska discipliner, bland annat lunghälsa. Den innehåller också CPD-certifierat innehåll.

MYPOCACADEMY MYPOCACADEMY MYPOCACADEMY

Du får veta mer om plattformen genom att se den korta introduktionsvideon på www.myPOCacademy.com och kan få tillgång till innehåll genom att registrera dig (gratis) online via dator, mobil eller surfplatta.

Referenser

 1. Alos. Antibiotic resistance: A global crisis. Enferm Infecc Microbiol Clin 2015;33(10):692-9.
 2. Ahmad, et al. Global economic impact of antibiotic resistance: A review. J Glob Antimicrob Resist 2019;(19):313-316.
 3. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399(10325):629-655.
 4. Martínez-González, et al. Point-of-Care C-reactive protein testing to reduce antibiotic prescribing for respiratory tract infections in primary care: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Antibiotics (Basel) 2020;9(9):610.
 5. Cooke, et al. Respiratory tract infections (RTIs) in primary care: narrative review of C reactive protein (CRP) point-of-care testing (POCT) and antibacterial use in patients who present with symptoms of RTI. BMJ Open Resp Res 2020;7:e000624.
 6. O’Brien, et al. EUnetHTA report 2019. Rapid assessment on other health technologies using the HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. C-reactive protein point-of-care testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory tract infections (RTIs). EUnetHTA Project ID: OTCA012.
 7. Aabenhus et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11):CD010130.
 8. Zhang, et al. C-reactive protein testing to reduce antibiotic prescribing for acute respiratory infections in adults: a systematic review and meta-analysis. J Thorac Dis 2022;14(1):123-134.
 9. Prestinaci, et al. Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. Pathog Glob Health 2015;109(7):309-18.
 10. Llor, et al. Antimicrobial resistance: risk associated with antibiotic overuse and initiatives to reduce the problem. Ther Adv Drug Saf 2014;5(6):229-41.
 11. European Centre for Disease Prevention and Control, 2017. ECDC country visit to Italy to discuss antimicrobial resistance issues. Mission Report. [PDF] Available at: www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AMR-country-visit-Italy.pdf [accessed on 23 November 2021]
 12. Cassini, et al. Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. Lancet Infect Dis 2019;19(1):56-66.
 13. Verbakel, et al. Impact of point-of-care C reactive protein in ambulatory care: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2019;9(1):e025036.
 14. Andreeva, et al. Usefulness of C-reactive protein testing in acute cough/respiratory tract infection: an open cluster-randomized clinical trial with C-reactive protein testing in the intervention group. BMC Fam Pract. 2014;15:80.
 15. Little, et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet. 2013;382(9899):1175-82.
 16. Cals, et al. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ 2009;338:b1374.
 17. Special Eurobarometer 478 Antimicrobial Resistance Report, 2018. [PDF] Available from: https://www.eusaferhealthcare.eu/wp-content/uploads/ebs_478_en-1-min.pdf [accessed 23 November 2021]
 18. Yates, et al. Not a magic pill: a qualitative exploration of provider perspectives on antibiotic prescribing in the outpatient setting. BMC Fam Pract 2018;19(1):96.
 19. Livorsi, et al. Factors influencing antibiotic-prescribing decisions among inpatient physicians: a qualitative investigation. Infect Control Hosp Epidemiol 2015;36(9):1065-72.
 20. Van Vugt, et al. Use of serum C reactive protein and procalcitonin concentrations in addition to symptoms and signs to predict pneumonia in patients presenting to primary care with acute cough: diagnostic study. BMJ 2013;346:f2450.

Välj ett ämne

Relaterade artiklar

©2023 Abbott. All rights reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing in this Internet site are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott trademark, trade name, or trade dress in this site may be made without the prior written authorization of Abbott, except to identify the product or services of the company.

This website is governed by applicable U.S. laws and governmental regulations. The products and information contained herewith may not be accessible in all countries, and Abbott takes no responsibility for such information which may not comply with local country legal process, regulation, registration and usage.

Your use of this website and the information contained herein is subject to our Website Terms and Conditions and Privacy Policy. Photos displayed are for illustrative purposes only. Any person depicted in such photographs is a model. GDPR Statement | Declaration for California Compliance Law.

Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets. For in vitro diagnostic use only.  For i-STAT test cartridge information and intended use, refer to individual product pages or the cartridge information (CTI/IFU) in the i-STAT Support area.