Global Point of Care
Mobile Navigation button

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK

Entamoeba histolytica, příčina amebiázy, je střevní parazit, jímž je nakaženo odhadem na 50 miliónů lidí po celém světě. U nakažených jedinců se mohou vyskytnout krvavé průjmy, zánět tlustého střeva a jaterní absces. Odhaduje se, že každoročně na amebiázu zemře až 100 000 lidí.1 Amebiáza byla rovněž diagnostikována u 12 % cestovatelů, kteří se vrátili z rozvojových zemí s akutním průjmem.2 Přesná diagnostika E. histolytica je velmi obtížná, protože tento parazit je po morfologické stránce identický s nepatogenním druhem Entamoeba dispar. Aktuálně dostupné testy nedokážou tyto dva druhy od sebe odlišit, což má často za následek stanovení nesprávné diagnózy.

E. HISTOLYTICA QUIK CHEK™ (vyvinutý a vyrobený společností TECHLAB®) je rychlý test ke kvalitativnímu zjištění přítomnosti Entamoeba histolytica ve vzorcích stolice. Dokáže cíleně odhalit adhezin specifický pro druh E. histolytica. Test je vhodný pro rychlou a spolehlivou diagnostiku amebiázy.

Pohled reference

  1. Korpe, P.S. et al. (2012) Short Report: Evaluation of a Rapid Point-of-Care Fecal Antigen Detection Test for Entamoeba histolytica. Am. J. Trop. Med. Hyg. 86(6) pp. 980-981.
  2. E. HISTOLYTICA QUIK CHEK Package Insert.
  3. Haque, R. et al. (2003) Current Concepts Amebiasis. N Engl J Med. 348:1565-73.

   

False
accessibility

   

AnoNe
accessibility

   

AnoNe