Global Point of Care

GIARDIA/
CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK

Giardia og Cryptosporidium er de to vanligste årsakene til intestinal parasittinfeksjon globalt. Den nye GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK™-testen er en forbedring i forhold til tradisjonelle testmetoder, ved at den eliminerer kompliserte, arbeidskrevende prosesser samtidig som høy nøyaktighet opprettholdes. Denne immunologiske hurtiganalysen sørger for samtidig påvisning og differensiering av Giardia-cysteantigen og Cryptosporidium-oocysteantigen, og er dermed tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonelle metoder.

GIARDIA/CRYPTOSPORIDIUM QUIK CHEK
  1. Minak, et al. Evaluation of rapid antigen point-of-care tests for the detection of Giardia and Cryptosporidium in human fecal specimens. 2011. J Clin. Microbiology.

  

False
accessibility

  

JaNei
accessibility

  

JaNei