Global Point of Care
Mobile Navigation button

LACTOFERRIN EZ VUE®

Test LACTOFERRIN EZ VUE® je rychlý test založený na principu laterální průtokové metody v detekční kazetě, používaný ke kvalitativnímu zjišťování zvýšených hladin laktoferinu, ukazatele fekálních leukocytů a indikátoru zánětu střev. Výsledky testu jsou vyhodnoceny po 10 minutách. Test lze používat jako diagnostickou pomůcku in vitro pro identifikaci pacientů se zánětlivých onemocněním střev (IBD) a k vyloučení osob s aktivním nezánětlivým syndromem dráždivého tračníku (IBS).

   

False
accessibility

   

AnoNe
accessibility

   

AnoNe